Mobil:   0722 834 334            BUCURESTI

             Email: 
aelenach@gmail.comelena@psi-consult.ro

 Grup dezvoltare pentru copii: grupe de vārstă (preşcolari,7/10 ani,11/14ani) axate pe valorificarea potenţialului şi      īmbunătăţirea abilităţilor īn următoarele arii de dezvoltare:

 • vizual-spaţială - exersare capacităţi perceptive şi reprezentative
 • emoţională -stimulare exprimare emoţională / descoperire abilităţi empatice
 • socială/interpersonală -antrenare conduite prosociale /de socializare
 • kinestezică - deblocare / conştientizare corporală
 • verbală/lingvistică - dezvoltare potenţial lingvistic/ imagistic
 • creativă - dezvoltare spontaneitate /stimulare potenţial creativ
 • spirituală - īntelegerea conexiunilor cu ceilalţi, cu natura, cu universul

 Participanţii vor beneficia de valuorizarea următoarelor abilităţi:

  - discriminare, autoexplorare, explorare analitică/perceptivă,  autoobservare
  - comparaţie, asociere logică, analiză, surprinderea semnificaţiilor, acceptarea diferenţelor
  - exprimarea trăirilor emoţionale, depăşirea inhibiţiilor şi blocajelor, capacitatea de a iubi şi de a ierta,
  - comunicare verbală şi non-verbală, asertivitate, ascultare activă, empatie, introspecţie, autenticitate
  - dialog, prezentare, interpretare, comunicare,  exprimare corporală, mimică, pantomimică

 Grup dezvoltare pentru adolescenţi: autocunoaştere,abilităţi comunicare /relaţionare cu egali /adulţi

 Grup psihoterapie pentru copii şi adolescenţi cu:

  - tulburări emoţionale (trişti, inhibaţi, anxioşi);
  - dificultăţi de comunicare şi relaţionare, comportament agresiv sau tulburare de comportament;
  - note autiste sau īntārziere īn dezvoltarea psihică.

Tehnicile utilizate sunt specifice psihoterapiei umanist-experienţiale:

  - exerciţii şi jocuri de exprimare emoţională pentru depăşirea inhibiţiilor şi blocajelor,
  - jocuri de rol,  tehnici de improvizatie;
  - tehnici de exprimare prin mişcare/ dans;
  - elemente de artterapie (desen, modelaj, colaj etc).