Mobil:   0722 834 334            BUCURESTI

     Email: 
aelenach@gmail.comelena@psi-consult.ro

Program de practică pentru studenţi

PSIHOLOGIE CLINICĂ : EVALUARE COPIL, ADOLESCENT/ ADULT

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: familiarizarea studenţilor cu evaluare clinică copil, adolescent /adult; asigurarea unui bagaj de cunoştinţe minimal pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente în acest domeniu. Cursul include atât prezentări teoretice, cât şi aplicaţii practice.Se prezintă metodologia evaluării clinice, Ghid de bune practici, model raport psihodiagnostic clinic elaborat de CPR, Sistem evaluare clinică, SCID, FFPI, ZKPQ, YSQ, CAT, Fabulele Duss, Desenul persoanei, Desenul familiei, HSPQ, TSCC, EMBU). 

SELECŢIE: Înscrierea se va face pentru unul dintre cele două module, în funcţie de numărul locurilor disponibile. Se pot înscrie 8-10 persoane într-o grupă 

DURATA: 16 ore pentru fiecare modul; orarul este flexibil şii se va stabili de comun acord cu participanţii; studenţii vor continua cu activităţi practice, până la acoperirea numărului de ore solicitat de instituţia de învăţământ.

FINALIZAREA PROGRAMULUI: Participanţii vor primi adeverinţe de participare care să  certifice efectuarea numărului de ore de practică de specialitate stabilit de unităţile de învăţământ şi calificativul obţinut; 

COSTUL PROGRAMULUI: 250lei, incluzând materialele de curs. Pentru grupe de studenţi (minim 5 persoane) se oferă o reducere de 20%. .

COORDONATORI: 
-  drd. Elena Chivu, psiholog  clinician, MA, psihoterapeut 
-  drd. Armand Veleanovici, psiholog MA, psihoterapeut


Pentru înscriere vă rugăm să transmiteţi prin e-mail 
elena@psi-consult.ro  datele dvs
- Numele şi prenumele; 
- Universitatea, facultatea, anul, forma de învăţământ; 
- Perioada din zi/săptămână când sunteţi disponibilă;
- Alte informaţii sau solicitări.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel:  0722 834 334.

 

[Home] [Elena Iboila Chivu] [Servicii] [Practica studenteasca] [Tabara copii] [Tabara tineret] [Grupuri copii] [Grupuri adulti]